Entegre iletişim yöntemleriyle iş ortaklarının kısa ve uzun vadeli iletişim hedef ve stratejileri konusunda yaklaşım sunan marjin:pr –

  • Hedef kitlelerinize yönelik tutarlı, yaratıcı ve ölçülebilir stratejik iletişim çözümleri geliştir,
  • Kurumsal yönetim felsefesi, marka değerleri, amaçlar ve iş hedefleri doğrultusunda oluşturulan planları etkin şekilde yeniden düzenler,
  • Önerilen sürecin hedefler doğrultusunda ilerlemesini mümkün kılar,
  • Stratejik iletişim yönetimi disiplininin gerektirdiği araçları etkin olarak kullanır,
  • Kurum/marka için fırsatların ortaya çıkarılması ve çözüm odaklı yaklaşımlarla süreci yönetir,
  • Doğru teşhis, değerlendirme ve gerekli aksiyonların alınması çalışmalarını planlar ve uygular…