İletişim hedeflerinizin etkisini artıran ve marka imajını güçlendiren iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi konusunda marjin:pr –

  • Kuruma önerilen sponsorluk projelerini inceler, değerlendirir,
  • Markanızın iletişim planına uygun olanlarını seçer,
  • Diğer iletişim faaliyetlerine olumlu etkileri için strateji geliştirir,
  • Sponsorluk ilişkilerini ve uygulamaları takip eder,
  • Marka yararını gözeterek tüm süreci yönetir…