Rekabette farklılaştıran, yüksek kurumsal itibar, marka sadakati sağlayan ve bunların sürdürülebilir kılınması için hedef kitleleri ‘yürekten’ etkileyen sihirli formül kurumsal sosyal sorumluluk alanında Marjin.pr –

  • Genel iletişim planlarına uygun, markanın vaatlerini destekleyen ve toplumsal değer üreten, aynı zamanda yaratıcı ve stratejik temalarla projeler tasarlar, hayata geçirilmesi süreçlerini yönetir,
  • Kurum imajını geliştirir, ürün algısında farklılık yaratır, öncelikli marka tercihi gerekçeleri yaratır, bağlılığı güçlendirir…