Kurumsal yapıyı, markayı doğru hedef kitleye ve yeni pazarlara anlatabilmek için medya ilişkilerinin vazgeçilmez olduğuna inanan marjin:pr –

  • Medya iletişimini planlar, bu kapsamda belirlenen ana mesajların, yazılı, görsel, işitsel, dijital, sosyal medya mecralarından, hedef kitlelere doğru zamanda ve etkili biçimde iletir,
  • Yaratıcı ve stratejik içerikler geliştirerek konu ve gündem yönetimi ile sürekliliğini sağlar,
  • Hedef medya mecraları ile ilişkilerin derinleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik toplantılar, röportajlar ve dokümanlar tasarlar, içerik oluşturur,
  • Medya iletişimi sürecini yönetir, takip eder ve yansımaları raporlar…