Farklı açılardan bakabilmek, estetik algı ve fikri gelişim sağlayan kültür sanat projelerinin genel toplumsal fayda açısından önemle ve öncelikle değerlendiren marjin:pr –

  • İletişim planında kültür sanat projelerine yer vermeyi hedefleyen markalara bu içerikte iletişim projeleri geliştirir
  • Sanatçılara, faaliyet alanı kültür sanat olan kurumlara ve kültür sanat projelerine iletişim danışmanlığı servisleri sunar,
  • Sinema, sahne sanatları, müzik, mimari, tasarım, dijital sanat, resim, heykel, fotoğraf, video projeleri ve benzeri alanlarda iletişim projeleri üretir ve uygular…