Riskleri ve tehditleri önceden tespit etmenin ve kriz ortaya çıkmadan önce stratejik taktikler geliştirerek gerekli önlemleri almanın önemine inanan marjin.pr –

  • Kurumun ve/veya ürünlerinin itibarına yönelik tehditleri, olası risk ve krizleri belirler,
  • Gerçekleşmesi halinde nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda strateji üretir,
  • Hazırladığı ön çalışmalarla kurumun proaktif davranabilme yeteneğini geliştirir,
  • Kriz iletişiminin doğru uygulanması, risklerin etraflıca değerlendirilmesi ve kurumsal hafızaya kaydedilmesi üzerine çalışır,
  • Krizi fırsata dönüştürme yolları geliştirir…